logo

Zarządzanie nieruchomościamiAdministracja

 • Prowadzenie spisów lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi udziałami.
 • Przygotowanie i prowadzenie corocznych zebrań Wspólnoty.
 • Zapewnienie właścicielom informacji o sytuacji Wspólnoty oraz dostępu do jej dokumentów.
 • Przygotowanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statuty).
 • Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości zaliczkowych opłat (zgodnie z podjętymi Uchwałami) lub w przypadku zmiany kosztów dostawy mediów.
 • Przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług, negocjowanie cen i upustów.
 • Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz (w zależności od zakresu upoważnienia).

Zarządzanie – księgowość

 • Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego Weles 3, który umożliwia właścicielom wgląd w konto lokalu.
 • Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej Wspólnoty.
 • Prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli.
 • Monitoring rozliczeń.
 • Windykacja należności przy współpracy wyspecjalizowanych i doświadczonych prawników.
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.

Konserwacja

 • Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Sporządzanie planów przeglądów wymaganych Ustawą Prawo Budowlane wraz z propozycją preliminarza kosztów.
 • Zalecenia i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
 • Przygotowanie planów remontowych.
 • Wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert.
 • Nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym robót.

Sprzątanie

 • Jako usługę dodatkową w ramach umowy możemy zapewnić sprzątnie wspólnych powierzchni użytkowych oraz terenów zewnętrznych administrowanych nieruchomości.
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, wyślij wiadomość poprzez ten formularz
Prosimy wypełnić wszystkie wymagane pola.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.